Zoznámte sa s členmi katedry

Tím hrdinov pripravených spraviť všetko pre Tvoje vzdelanie!

Mgr. Pavel Izrael, PhD., (1980)

vedúci Katedry žurnalistiky

Pôvodom z Kováčovej pri Zvolene, no momentálne prebývajúci na Liptove. Absolvoval vysokoškolské štúdium slovenského a anglického jazyka, no veľmi skoro sa preorientoval na oblasť mediálnej komunikácie. Svoju interdisciplinárnosť však realizuje naďalej a vo svojich výskumoch, často a rád spolupracuje so psychológmi, no nie je mu cudzia ani oblasť náboženskej komunikácie. Jeho srdcu najbližšou problematikou je však vzťah medzi médiami a rodinou, ktorá spadá do širšej oblasti teórie a výskumu publika. Je spoluautorom učebnice mediálnej výchovy pre základné školy a na Slovensku koordinoval významný výskum EU Kids Online. Aktuálne pôsobí aj ako člen Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Doc. Terézia Rončáková, PhD., (1980)

Docentka

je rodáčka zo Žiliny. Napriek syndrómu hyperzodpovedného a trochu panovačného prvorodeného dieťaťa si vybrala štúdium žurnalistiky, ktoré v zdraví absolvovala na Univerzite Komenského. Zo svojich profesných skúseností si cení lekcie z redakcií agentúry SITA, týždenníka Mosty, Žilinského večerníka, Katolíckych novín, Rádia Lumen či Vatikánskeho rozhlasu. Posledný jej prirástol k srdcu aj s Rímom a taliančinou. Vďaka spolupráci s kolegami na Pápežskej univerzite Santa Croce sa jedným z jej kľúčových výskumných záujmov stal vzťah médií a náboženstva. Druhým je jazyk, štýl a alergia na nespisovné a nezvládnuté prejavy. Hrdí sa niekoľkými knižkami vrátane aktuálnej učebnice Slovenčina v médiách a monografie Religious Messages in the Media: Mission Impossible? Odborne nepoužiteľné texty vešia na blog na Postoji.

„V živote ma veľmi výrazne nasmerovali traja učitelia – slovenčinári. Od prof. Františka Babiara z Gymnázia sv. Františka v Žiline si nesiem vetu: Učiteľ musí mať tie deti predovšetkým rád...“

Mgr. Petra Polievková, PhD.,

Odborný asistent

prišla na ružomberskú katedru z Bystrice cez trnavskú masmediálku. Ako gymnazistke jej učarovala história a slovenčina, s ktorými sa úspešne popasovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela. Profesijne si vyskúšala všeličo – najprv sa potulovala po tlačovom oddelení, aby si vzápätí vyskúšala, aké to je učiť. Chvíľu sa zdržala v štátnej správe, aby zistila, že viac ako tvorenie vzdelávacích programov ju baví o vzdelávaní písať. Ako externá redaktorka pre webový portál o edukácii a sebarozvoji tak prepojila písanie so vzdelávaním. Akademické prostredie jej začalo voňať počas stáže na Jagelovskej univerzite v Krakove a vonia jej doteraz. Zimu dokáže zvládnuť len vďaka lyžovaniu, leto pre ňu znamená more a cestovanie. Udivuje ju detská zvedavosť a múdrosť. Niekedy sa pýta, prečo človek časom prichádza o ľahkosť bytia.
„Nemôžeš od iných chcieť viac ako od seba!“

Peter Kravčák, PhD. (1983)

Odborný asistent

rodák z Púchova. Ako veľký športový fanúšik mal rovnaké sny ako väčšina chalanov sledujúcich šport – byť športový komentátor, redaktor. Podporili ho v tom často nesprávne výsledky matematicko-fyzikálnych úloh na gymnáziu, a tak si vybral štúdium žurnalistiky na KU v Ružomberku. Túžbu po športe začal napĺňať v Mestskej televízií Ružomberok, ale rýchlo prišiel na to, že politika, spoločnosť a občianske témy poskytujú novinárske „vzrúšo“ aj v regióne a svoj záber rozšíril. V zbieraní praktických skúseností pokračoval v TA3 a Ružomberskom magazíne. Skúsenosti tak odovzdáva v televíznej tvorbe, regionálnej, športovej, ekonomickej či online žurnalistike.

Mgr. Marek Hasák, PhD., (1984)

Najväčší čávo v hre

pochádza z Trenčína a po skončení magisterského štúdia zostal pracovať na Katedre žurnalistiky ako odborný zamestnanec. Väčšinou ho nájdete v Mediálnom centre, alebo aj nie. Náplňou jeho práce je, aby mal každý študent žurnalistiky pripravenú techniku práve vtedy, keď ju bude potrebovať. Marek si tyká so všetkými sirotami a vdovami. Medzi jeho záľuby totiž patrí grafická tvorba a typografia, preto vás vždy upozorní, ak vám v práci ostanú na konci riadkov „jednoznakovky“. Venuje sa aj fotografii.

Mgr. Michaela Kováčiková (1994)

Doktorandka

sa nechala očariť rozhlasom. Preto má vždy nastražené uši, preto študovala žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a preto robí externú redaktorku v Českom rozhlase. Zaujíma sa o kultúru prejavu a tvorbu textov pre elektronické médiá. Často sa sústredí na maličkosti a intenzívne vyhľadáva príležitosti na inšpiráciu. Teší ju spolupráca na kreatívnych projektoch – jedným z takých je súťaž pre mladých novinárov MEDart, ktorú spolu s kolegami z katedry žurnalistiky organizuje. Oceňuje, keď sa ľudia neberú príliš vážne a keď sú odhodlaní tvrdo na sebe pracovať.

Mgr. Marek Čižmár (1994)

Doktorand

je rodený Bodvianskomoldavčan. Navzdory introvertnej povahe vyštudoval vysoko extrovertný odbor mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V Aténach nad Torysou taktiež štyri roky aktívne pôsobil v tamojšom internátnom rozhlasovom štúdiu Rádio PaF. Počas vysokoškolských dní čiastočne naberal ďalšie praktické žurnalistické skúsenosti v regionálnom mesačníku Naše Echo. Vďaka doktorandskému štúdiu na Katolíckej univerzite dostal možnosť dôkladne sa venovať analýze netradičného vzťahu medzi športom a jeho mediálnou prezentáciou. Počas štúdia sa zúčastnil aj na študentskej mobilite na Ukrajinskej katolíckej univerzite v Ľvove, kde spoznával čaro Erasmu a ukrajinskej mentality „Vse bude dobre“. Ako interný doktorand sa aktívne snaží zapájať do podujatí katedry, vedeckých konferencií či organizácie podujatí (napr. mediálnej súťaže pre stredoškolákov MEDart). Kávičkár a večný zmätkár prebýva spolu s ostatnými doktorandskými exemplármi v pavilóne F314 na Filozofickej fakulte.
Percent Increase
87
Referrals
479
New Accounts
247
Subscribers
13